Lime Solvent

Sipariş Formu
Ürün :
Adınız :
Telefon :
Adres :
Sipariş Adedi:

 
  

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

GUARANTEED CONTENT

Kükürt

Sulfur

% 80

Mikron Boyutu

Micron Size

5 – 10

 

 SIVI ELEMENTEL KÜKÜRT

LİQUİD ELEMENTAL SULFUR

Toprağın kireç ve tuzluluğunun çözdürülmesi,

Toprak asitliğinin artırılması ve toprağın  pH'sının  düşürülmesinde  uygulanabilecek etkin bir üründür.
Toprağa nefes aldırır ve tansiyonunu ayarlar,
Toprağın soğuk aylarda ısısını ayarlamaya yardımcıdır.
Yüksek pH’dan dolayı toprağın alamadığı makro ((Azot, Fosfor Potas ve Benzeri )  ve mikro ( çinko, demir, kobalt, mangan gibi) besin elementlerinin alımını kolaylaştırır.
Elementel kükürt formunda olduğu için sülfat ve benzeri bağlı kükürt formlarından yaklaşık dört kat daha etkilidir.
 
Damlama, yağmurlama sistemleri ve ilaçlama ile kullanıma uygundur.
 
Kullanım miktarları toprak pH düzeyi ve yapısına göre farklılıklar gösterir. Aşağıdaki tablo uygulanmaya yardımcı bir tablodur.
 
Toprak
pH
İdeal
pH
Kumlu
Toprak
Tınlı
Toprak
Killi
Toprak
8.5
6.5
3,5
4,5
5,0
8.0
6.5
2,5
3,5
4,0
7.5
6.5
1,5
2,5
3,0
7.0
6.5
1,0
1,5
2,0
 
Uygulama  sonrası ısıya bağlı olarak 2-3 hafta sonra etkisini göstermeye başlar. 20 gün aralıklarla uygulanabilir.
 
Sıvı Kükürt Hazırlanması
 
Kullanıma hazırlanırken seyreltme (sulandırma) işlemi ayrı bir kapta yapılmalıdır. Sulandırma ayrı bir kap içinde iki üç misli su ile sulandırılmalı ve kullanım aracı içine su üzerine boşaltılmalı ve karıştırılmalıdır. Sulandırma ürün kabı içinde yapılır ve birkaç gün içinde kullanılmazsa taşlaşmaya neden olabilir.
 

Önerilen kullanım şekli ve dozu dışında kullanımdan dolayı meydana gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.